۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
lilamah
‫۹ ماه قبل، چهار شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۵:۳۵
Ali
‫۹ ماه قبل، شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۸:۲۶
Reyhaneh_hnd
‫۹ ماه قبل، جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۴:۵۶
Reyhaneh8
‫۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۰۴:۵۳