۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
f@eze
‫۲۸ روز قبل، یک شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۱۱
Darya_F_J
‫۲۷ روز قبل، دو شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۵:۲۶
lilamah
‫۲۶ روز قبل، سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۴۶
Reyhaneh8
‫۲۰ روز قبل، یک شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۴۰