۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۲۵ روز قبل، سه شنبه ۲ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۰۴:۳۳
Reyhaneh8
‫۲۵ روز قبل، سه شنبه ۲ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۲۸
Ali
‫۲۱ روز قبل، شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۴:۲۸