۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۴۸
Ali
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۵۴