من سابقا از مردن هراسی نداشتم اما اکنون می‌ترسم؛ از این تصور که پس از مرگ، همچنان زنده بمانیم رهایی ندارم. انگار مردن به معنای زندگی در یک کابوس‌دائمی است…
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
arghavan_8110
‫۵ روز قبل، چهار شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۳۸