او به خود می‌بالید که تسلیم جو خصمانه‌ی غالب ضد من نشد و هیچ سخنی که بتواند صدمه‌ای به من بزند نگفته است؛ بنابراین، وجدان او پاک و یک‌رنگ بود.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
arghavan_8110
‫۳ روز قبل، چهار شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۳۷