جدایی از او برایم خیلی غصه دارد، اما از آن نوع غصه‌ای که در گذشته خودم را بیشتر از پیش به خودم نزدیک می‌کرد؛ غصه‌ای که فرشته‌ای می‌آمد و در درونم تسکینش می‌داد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
arghavan_8110
‫۲۲ روز قبل، یک شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۴۴