آدم‌ها خوشبختی و موفقیت‌هایی را که نصیبتان می‌شود، به شما نمی‌بخشند؛ مگر این که آنها را سهیم کنید.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Reyhaneh8
‫۱۸ روز قبل، سه شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۲۴