اگر دوستی از شما خواست با او روراست و صمیمی باشید، در چنین موقعیتی تردیدی به دل راه ندهید، قول بدهید که راستگو باشید اما به بهترین شکلی که ممکن است دروغ تحویلشان بدهید. به این ترتیب هم به علاقه‌ی فراوانشان پاسخ می‌دهید و هم محبتشان را به شیوه‌ای دوگانه به آنها ثابت می‌کنید!
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۴۴
ZahraArt
‫۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۴۱
Fatimaha
‫۸ ماه قبل، سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۱۵