گاهی وقتی ما کمترین انتظار و بیشترین نیاز را داریم خودمان را در مکانی غریب و میان افرادی غریبه پیدا می‌کنیم و آنجا به مسائل و موضوع‌های جدیدی دست می‌یابیم و آن‌ها را تجربه می‌کنیم.
حال اگر کسی شانس داشته باشد زمانی که بیشترین نیاز را دارد دوباره به آن مکان باز می‌گردد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Reyhaneh8
‫۱۷ روز قبل، شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۰۸