موضوع بچه‌ها پارادوکس است. از طرفی به نظر می‌رسد که آنها هنوز هم یک بچه کوچکند. همان بچه‌ای که سوارمان می‌شدند و اسب‌سواری می‌کردند و ما شبها آنها را می‌خواباندیم و از طرف دیگر این احساس را در ما ایجاد می‌کنند که گویی آنها همیشه در زندگی ما وجود داشته‌اند و زندگی بدون آنها برای ما قابل تصور نیست.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Reyhaneh8
‫۱۷ روز قبل، شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۰۸