۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Reyhaneh8
‫۲۲ روز قبل، چهار شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۳:۰۱
MNarjes
‫۲۲ روز قبل، چهار شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۶:۳۲