۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Reyhaneh8
‫۲۳ روز قبل، یک شنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۲۵
KiarashMilani
‫۲۱ روز قبل، سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۳۲