"من واقعا فکر می‌کنم این قابل احترامه، رایل. خیلی از مردم حاضر نیستن اعتراف کنن که اون‌قدر خودخواه هستن که نمی‌خوان بچه داشته باشن."
سرش را تکان می‌دهد. "آره، من خیلی خودخواه‌تر از اونم که بتونم بچه داشته باشم و مطمئنا خیلی خودخواه‌تر از اونم که با کسی وارد رابطه بشم."
"خب، چطوری جلوشو می‌گیری؟"
"هیچ‌وقت عشقی رو احساس نکردم. بیشتر برام مثل یه بار اضافی بوده."
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Reyhaneh8
‫۱۹ روز قبل، یک شنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۲۴