همه‌ی انسان‌ها اشتباه می‌کنند. چیزی که شخصیت ما را می‌سازد، اشتباهات ما نیست، بلکه نحوه‌ی برخوردمان با آن اشتباهات و درس‌گرفتن از آنها، به جای توجیه‌تراشی است.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Reyhaneh8
‫۱۵ روز قبل، دو شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۳۴