وقتی ما خارج گود هستیم، برایمان آسان است که باور کنیم اگر ما بودیم و کسی با ما بدرفتاری می‌کرد، بدون لحظه‌ای فکر کردن، او را ترک می‌کردیم. آسان است که بگوییم اگر کسی با ما بدرفتاری می‌کرد، دیگر نمی‌توانستیم او را دوست داشته باشیم، در حالی که ما جای آن شخصی نیستیم که آن فرد بدرفتار را دوست دارد.
وقتی اولین بار، چنین چیزی را تجربه می‌کنیم، این که از فردی که با ما بدرفتاری کرده، متنفر شویم، کار چندان آسانی نیست زیرا بیشتر وقت‌ها آنها برای ما یک موهبت هستند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Reyhaneh8
‫۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۳۳
R_Aliabadi
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۱۶