هیچ‌چیز ناپایدارتر از صورت ظاهر نیست که همچون گل‌های صحرایی با آمدن پاییز پژمرده و دگرگون می‌شود
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۱۷
lilamah
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۱۸
R_Aliabadi
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۱۵