۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Reyhaneh8
‫۶ ماه قبل، شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۰۴:۲۱
R_Aliabadi
‫۶ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۱۵
Elham
‫۵ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۴۹
Kssobhani
‫۴ ماه قبل، جمعه ۱۹ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۱۱:۰۷