آدم با نقاب رو که نمیشه دوست داشت. می‌شه بهش احترام گذاشت، می‌شه ازش ترسید، می‌شه ازش حساب برد، می‌شه چاپلوسی شو کرد، می‌شه بهش دروغ گفت، ولی نمی‌شه دوستش داشت.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۴۹
hedgehog
‫۲ ماه قبل، شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۰۴:۳۷
Kimiakarimi
‫۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۰۶:۲۰