می گویند شخصیت هرکس برآیندی است از تجربیات او. اما این حقیقت ندارد؛ نه کاملاً، چون اگر بنا بود تنها با گذشته مان تعریف شویم، نمی‌توانستیم خودمان را تحمل کنیم. باید بتوانیم خود را مجاب کنیم که ما چیزی بیشتر از فقط و فقط اشتباهات دیروزمان هستیم: انتخاب بعدی مان، فردایمان.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۱۳
R_Aliabadi
‫۲ ماه قبل، شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۳۵