همدردی نیرومندترین ابزاری است که در کوشش‌های خود برای ارتباط با دیگر مردمان در دست داریم. همدردی در ارتباط انسان، مانند چسب است و اجازه می‌دهد عمق احساس دیگران را دریابیم.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
simsimi
‫۱ ماه قبل، چهار شنبه ۳ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۲۵