این سرنوشت است که فرمانروائی دارد ولی در همین حال این من هستم که سرنوشت خودم را درست کرده‌ام، حالا دیگر نمی‌توانم از دستش بگریزم، نمی‌توانم از خودم فرار بکنم. باری چه می‌شود کرد؟ سرنوشت پر زورتر از من است.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
R_Aliabadi
‫۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۰۶:۵۶
Ali
‫۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۱۱:۰۲
KiarashMilani
‫۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۲۰
simsimi
‫۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۳۱