وای که چقدر شادی و شیرین‌کامی انسان را خوشرو و زیبا می‌کند. عشق در دل می‌جوشد و آدم می‌خواهد که هرچه در دل دارد در دل دیگری خالی کند. می‌خواهد همه شادمان باشند، همه بخندند، و این شادی بسیار مسری است.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
R_Aliabadi
‫۱۳ روز قبل، یک شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۱۹