جلوی خیالت را که باز گذاشتی هرجور فکری که بگویی به سرت می‌آید. عروس امپراتور چین هم می‌شوم… بعضی‌وقت‌ها رؤیاپردازی خیلی چیز خوبی است! " بعد با لحنی جدی افزود: "ولی نه، شاید هم چیز خوبی نباشد! مخصوصآ وقتی آدم خیلی فکرهای دیگر دارد که باید بکند."
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
R_Aliabadi
‫۱۳ روز قبل، یک شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۱۹