اگر ناغافل او را کنجکاوانه زیرنظر می‌گرفتی، احساس می‌کردی جایی بی‌جنبش نشسته و فقط چشم گرد عقابی‌اش مراقب است، که او پرنده‌ای است به خواب مصنوعی برده شده یا که خودش خودش را خواب کرده، و سرپنجه‌هایش به مچ غولی نامریی بسته است، غولی چون زمین.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۰۱:۲۹