وقت با کاروان شترش آهسته از سوی بیابان می‌آید عجله‌ای هم ندارد، چون بارش ابدیت است. اما چنین تعریفی وقتی واقعاً شنیدنی است که آن را عملاً روی صورت آدم پیری ببینیم که هر روز چیزهای بیشتری از او دزدیده می‌شود. اگر عقیده من را بخواهید، می‌گویم که که سراغ وقت را باید از دزدها گرفت.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Amita
‫۲۰ روز قبل، شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۲۲