۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Amita
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۱۴:۵۶
R_Aliabadi
‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۲۰
arefreyhan
‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۲۱
Ali
‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۹ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۸:۵۹