امید و انتظار بیداری اخلاقی از بشر به خودی خود،امری غیر ممکن است،درست همانطور که غیر ممکن است از بشر انتظار داشته باشیم با بلند کردن موهایش خود را از زمین بلند کند؛دستیابی به بیداری اخلاقی،مستلزم قدرتی است که از نژاد بشر نباشد.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Amita
‫۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۱۴:۵۶
R_Aliabadi
‫۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۲۰
arefreyhan
‫۷ ماه قبل، شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۲۱
Ali
‫۶ ماه قبل، سه شنبه ۹ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۸:۵۹