۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
yyySareh
‫۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۵۱
Zzzzzzzzz
‫۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۱۱
Ali
‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۹ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۸:۵۹