میرزا ، من میفهمم که تو اهل اصولی ، اما آخر این اصول برای که وضع شده؟ جز برای آدمیزاد؟ درست؟ بنای کار تو هم بر ایمان و اصول ، این هم درست ، اما آن ایمانی که کشتار آدمیزاد را روا بداند ، حق نیست. باطل است.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۷:۵۴