"کار اصلی دنیا در غیاب حکومت‌ها می‌گذرد. در حضور حکومت ، کار دنیا معوق می‌ماند. هر مشکلی از مشکلات بشری اگر به کدخدامنشی حل نشد و به پادر میانی حکومت کشید، زمینه کینه میشود برای نسلهای بعدی."
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۲:۱۱