میرزا اسدالله گفت: "زندگی برای آدم بی‌فکر همیشه راحت است. خورد و خواب است و رفتار بهایم، اما وقتی پای فکر به میان آمد،تو بهشت هم که باشی ، آسوده نیستی. مگر چرا آدم ابوالبشر از بهشت گریخت؟ برای اینکه عقل به کله‌اش آمد و چون و چراش شروع شد. خیال می‌کنید بار امانتی که کوه از تحملش گریخت و آدم قبولش کرد، چه بود؟ آدم زندگی چهارپایی را توی بهشت گذاشت و رفت به دنیای پر از چون و چرای عقل و وظیفه. به دنیای پر از هول و هراس بشریت."
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ ماه قبل، سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۵۲
sohiiii
‫۲ ماه قبل، سه شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۰۰:۲۵