پدرم خدا بیامرز می‌گفت: "ترس عین مرض است منتها مرضی که نه می‌کشد، نه لاغر می‌کند، بلکه حرص می‌آورد. آخر پدرم سه تا قحطی دیده بود و می‌گفت آدمی که از قحطی وحشت دارد ، دو برابر روزهای فراوانی دست و پا می‌کند و حتی دو برابر می‌خورد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
sohiiii
‫۲ ماه قبل، سه شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۰۰:۲۵
Ali
‫۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۹:۴۴