من حالا می‌فهمم که چرا کسی تن به شهادت می‌دهد. چون بازی را می‌بازد و فرار هم نمی‌تواند بکند. این است که می‌ماند تا عواقب باخت را تحمل کند. وقتی کسی از چیزی یا جایی فرار می‌کند ، یعنی دیگر تحمل وضع آن چیز یا آنجا را ندارد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
sohiiii
‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۰۰:۲۵
Ali
‫۱ ماه قبل، جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۱:۱۴