میرزا اسدالله گفت: "نه دیگر ، کار شما تمام است برای شما ماجرایی بود و گذشت، اما برای من تازه شروع شده. برای من موثرترین نوع مقاومت در مقابل ظلم، شهادت است. گرچه من لیاقتش را ندارم. تا وقتی حکومت با ظلم است و از دست ما کاری بر نمی‌آید ، حق را فقط در خاطره شهدا می‌شود زنده نگه داشت."
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
sohiiii
‫۲ ماه قبل، سه شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۰۰:۲۴
Ali
‫۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۱:۵۷
Samaneh_am
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۲۲:۲۱