اسفندیارخان دیده بود که چشمان فرزانه سرخ و خیس است. گفته بود: "حق با شماست فرزانه جان. ما با رفتارمان باید به اخلاق اجتماعی یاد بدیم ، که زن حق داره مثل مرد در امر سیاست دخالت کنه."
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۱۹ روز قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۸:۳۸