آدم با کسی در زندگی‌های قبلی دمخور بوده، بعد از او جدا شده. هی به دنیا می‌آید تا او را پیدا کند. فراق می‌کشد و انتظار می‌کشد، وقتی پیدایش کرد و شناختش مگر می‌تواند ولش کند؟
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Amita
‫۲۰ روز قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۰۰:۱۵
Ali
‫۱۹ روز قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۸:۳۸