میخواهم که همسران ما، فرزندانمان، دوستان و شاگردانمان، به جای دوست داشتن نام و ظاهر و برچسب ما، خودمان را همانند انسانهایی عادی دوست داشته باشند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
AmirHossein1
‫۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۰۱:۲۴
Amita
‫۲۸ روز قبل، پنج شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۰۰:۵۰
Przs
‫۱۶ روز قبل، سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۱۳:۳۰