آخرین فعالیت‌ها


 • شب هزار و یکم
  از شب هزار و یکم :

  خرد تا به زنان برسد نامش مکر می‌شود ،نه ؟ و مکر تا به مردان برسد نام عقل می‌گیرد. (...)

 • مهتاب عشق
  ستاره داد
 • مهتاب عشق
  از مهتاب عشق :

  بدبختی دیگران خیلی وقت‌ها سبب دلداری آدم می‌شود! (...)

 • بیگانه
  از بیگانه :

  آدمی که حتی فقط یک روز زندگی کرده باشد می‌تواند صدسال را راحت در زندان بگذراند،آن قدر یاد و خاطره خواهد داشت که حوصله اش سر نرود. (...)

 • بیگانه
  ستاره داد