۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۲۹
Ali
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۱۴
holy.mary
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۳۰
hedgehog
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۲۵
Mahkame
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۳
zahralabbafan
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۰۱
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۰۴