۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۵۹
Ali
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۴
holy.mary
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۰۰
hedgehog
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۵۵
Mahkame
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۳
zahralabbafan
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۳۱