آدمی که حتی فقط یک روز زندگی کرده باشد می‌تواند صدسال را راحت در زندان بگذراند،آن قدر یاد و خاطره خواهد داشت که حوصله اش سر نرود.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۱
holy.mary
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۱۷
Bavar
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۲
Parviz
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۰۵
Mahkame
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۶