آدمی که حتی فقط یک روز زندگی کرده باشد می‌تواند صدسال را راحت در زندان بگذراند،آن قدر یاد و خاطره خواهد داشت که حوصله اش سر نرود.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۱
holy.mary
‫۱ سال قبل، چهار شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۱۷
Bavar
‫۱ سال قبل، شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۲
Parviz
‫۱ سال قبل، پنج شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۰۵
Mahkame
‫۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۶