بریده‌هایی از رمان دروغ‌گویی روی مبل

نوشته اروین یالوم