۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۲۴
holy.mary
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۶
jhamid93
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۹
Elham
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۱
maryam_n
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۵۳
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۰۳