۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۲۴
jhamid93
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۹
Ali
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۴۹
Elham
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۱
maryam_n
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۵۳