صدیقه احمدی

صدیقه احمدی

صدیقه احمدی

صدیقه احمدی در ساال 1341 در شهر سیرجان چشم به جهان گشود. هنوز دوره دبیرستان را تمام نکرده بود که ازدواج کرد اما با وجود مسؤلیت های مادری و خانه داری تحصیلات خود را در رشته ی روانشناسی بالینی ادامه داد.