ارسکین کالدول

ارسکین کالدول

Erskine Caldwell

ارسکین کالدول (تولد ۱۹۰۳ م) نویسنده معاصر آمریکایی است، در جوانی به شغل‌های مختلفی دست زد ولی موفقیتی پیدا نکرد تا اینکه عاقبت الامر نویسنده شد.