عزت‌الله الوندی

عزت‌الله الوندی

عزت‌الله الوندی

الوندی نويسنده كودك و نوجوان، داستان‌نويس و شاعر متولد سال 1353 تويسركان و فارغ التحصيل رشته ادبيات فارسی می باشد. وي كار نويسندگی را به صورت حرفه‌يي از سال 76 با چاپ كتاب "فردوسی" آغاز كرده است. از جمله آثار ديگر الوندی عبارتند از: "مردي كه در بالش من راه مي‌رود"، "پشت شيشه هاي مات"، "دوباره برمی گردی مرد باراني"، "ايوان بهار"‌، "جان پاتيس"، "داراب‌نامه"، "تپه هاي بي مهتاب"، و "دیو کوچولو بچه آدم".

آثار الوندی در جشنواره های مختلفي مطرح بوده است از جمله: کتاب کانون پرورشی فکری و همینطور در مطبوعات کانون پرورشی فکری و جشنواره رشد و جشنواره ادبیات پایداری. وي با تعدادي از مطبوعات نيزهمکاری داشته است از جمله: سلام، ایران، جامعه، توانا، بیان، آفتاب یزد، جام جم و همشهری. الوندي مسئوول اجرائی جشنواره مطبوعات کودک و نوجوانان کانون و از داوران همين جشنواره و جشنواره ادبی دفاع مقدس از جمله کتاب سال بنیاد حفظ آثار در بخش زندگینامه داستانی بوده است. وي مسؤول كارگروه شعر انجمن نويسندگان كودك و نوجوان است.