رمان خارجی

کتاب‌دزد

(The book thief)

این داستانی کوچک درباره خیلی چیزها است، از جمله: یک دختر چند کلمه یک نوازنده آکاردئون چند آلمانی متعصب یک بوکس باز کلی دزد واکنش به واقعیت ذکر شده در بالا نگرانت می‌کند؟ مصرانه تقاضا دارم نترسی. اگر هیچ چیز دیگری نباشم، حداقل منصفم. و یک چیز دیگر که شما باید بدانید: روایتگر این داستان مرگ است. ‹‹رمانی با قلمروی نفس‌گیر که استادانه حکایت شده است››

نوبخت‌فر
شور
9786009067459
۱۳۹۰
۵۱۲ صفحه
۷۴۷ مشاهده
۷ نقل قول
مارکوس زوساک
صفحه نویسنده مارکوس زوساک
۱ رمان Markus Zusak is the author of five books, including the international bestseller, The Book Thief, which has topped bestseller lists ranging from the New York Times in America, the Sunday Times in the UK, as well as countries in Europe, South America and Asia.

His first three books, The Underdog, Fighting Ruben Wolfe and When Dogs Cry, released between 1999 and 2001, were all published internationally and garnered a number of awards in Australia.

The Messenger, published in ...
مجموعه‌ها