رمان خارجی

مرد خسته

(Lhomme rompu)

«طاهربن جلوه» نویسنده فرانسه زبان مراکشی، رساله، رمان، مجموعه داستان، مجموعه شعر و نمایشنامه‌های متعددی منتشر کرده است. او در سال 1987 برای رمان شب قدر جایزة گنکور را دریافت کرده و در سال 1994 برای رمان مرد خسته جایزة مدیترانه را به خود اختصاص داد. این رمان دربارة فساد، فاجعه و مصیبتی است که دامنگیر کشورهای شمال و جنوب شده و داستان آن در مراکش کنونی می‌گذرد.

ققنوس
9789643115661
۱۳۸۴
۱۶۸ صفحه
۱۰۲۳ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های طاهر بن جلون
مرگ نور
مرگ نور ما مدفون شده بودیم. ما را زیر خاک کرده و سوراخ کوچکی برای تنفس باقی گذاشته بودند. اندازه سوراخ فقط در آن حد بود که حداقل هوای لازم برای نفس کشیدن تو بیاید، که آنٌ‌قدر زنده باشیم و آن‌قدر در شب زندگی کنیم تا تاوان لازم را پس بدهیم. در این زندان، سرعت مرگ را طوری تنظیم کرده بودند که ...
تباهی (فساد در کازابلانکا)
تباهی (فساد در کازابلانکا) فساد در کازابلانکا دربارة مردی به نام مهندس مراد است که درگیر جدالی بی‌امان میان پاکی و سلامت نفس خود از یک سو و وسوسه‌های عشق از سوی دیگر است. نویسندة کتاب «طاهربن جلون» متولد 1944 در مراکش و دارای دکترای روانشناسی است. او که فرانسه را به عنوان وطن دوم خود اختیار کرده و آثار خود را به زبان ...
با چشمان شرمگین
با چشمان شرمگین روایت دردناک کنده شدن از ریشه‌ها و زادبوم. پا گرفتن در سرزمینی بیگانه که با پلشتی‌ها و رذالت‌های برخی هم‌وطنان در‌می‌آمیزد، داستان دختری که در وطن پا می‌گیرد و در غربت می‌بالد. نویسنده با چشم سوم خویش ما را به میهمانی رنگارنگ نور و حادثه و عشق می‌برد.
مشاهده تمام رمان های طاهر بن جلون
مجموعه‌ها