• از مجموع ۱۴۶ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'مائده‌های زمینی' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۳ رو بدست آورده.
۹۲۱ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۵۳ را داده‌ند.
• رمان 'مائده‌های زمینی' در کتاب‌خانه‌ی ۵۶ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۵۶ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
PrinceMyshkin
PrinceMyshkin
۱۳۹۸/۱۱/۱۸

shazy
shazy
۱۳۹۸/۱۰/۱۰

mana61
mana61
۱۳۹۸/۹/۱۰

Zahraaaaa
Zahraaaaa
۱۳۹۸/۴/۲۲

barcelona
barcelona
۱۳۹۷/۱۰/۲۲

hani_afsari
hani_afsari
۱۳۹۷/۸/۱۹

Torres
Torres
۱۳۹۷/۸/۱۴

narjesfazli
narjesfazli
۱۳۹۷/۴/۲۹

Mehrabad
Mehrabad
۱۳۹۷/۳/۲۴

Mahkame
Mahkame
۱۳۹۷/۳/۲۳

mahboob-shad
mahboob-shad
۱۳۹۷/۳/۱۹

Shiba_n
Shiba_n
۱۳۹۷/۳/۱۷

Marie
Marie
۱۳۹۷/۳/۱۷

Callmemonster
Callmemonster
۱۳۹۷/۳/۱۷

Ramin_j
Ramin_j
۱۳۹۷/۳/۱۵

Pezhman_t
Pezhman_t
۱۳۹۷/۳/۱۵

Minas
Minas
۱۳۹۷/۳/۱۵

Mahan_m
Mahan_m
۱۳۹۷/۳/۱۵

Sherwood
Sherwood
۱۳۹۷/۳/۱۱

Shahdad_p
Shahdad_p
۱۳۹۷/۳/۱۱

Mohssen
Mohssen
۱۳۹۷/۳/۱۱

Bahare_sh
Bahare_sh
۱۳۹۷/۳/۱۱

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۳/۲

Pejman_gh
Pejman_gh
۱۳۹۷/۲/۳۱

Chehrzad
Chehrzad
۱۳۹۷/۲/۳۱

Edris
Edris
۱۳۹۷/۲/۳۱

Munir
Munir
۱۳۹۷/۲/۳۱

Nasim09
Nasim09
۱۳۹۷/۲/۳۰

Sewda
Sewda
۱۳۹۷/۲/۳۰

Shahdad
Shahdad
۱۳۹۷/۲/۳۰

Teddybear
Teddybear
۱۳۹۷/۲/۲۸

Visha
Visha
۱۳۹۷/۲/۲۸

Afra_klo
Afra_klo
۱۳۹۷/۲/۲۷

Milipinkman
Milipinkman
۱۳۹۷/۲/۲۷

Niliam
Niliam
۱۳۹۷/۲/۲۷

Andre
Andre
۱۳۹۷/۲/۲۶

Nima_molaii
Nima_molaii
۱۳۹۷/۲/۲۴

Siavash_mo
Siavash_mo
۱۳۹۷/۲/۲۴

Mikaeil
Mikaeil
۱۳۹۷/۲/۲۳

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mojan_j
Mojan_j
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Omid_panahi
Omid_panahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Teni
Teni
۱۳۹۷/۲/۲۲

Parnyan
Parnyan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sadaaf
Sadaaf
۱۳۹۷/۲/۲۲

Amirezaa
Amirezaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Okhtay
Okhtay
۱۳۹۷/۲/۲۲

Yasiin
Yasiin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahttab
Mahttab
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mori_mori
Mori_mori
۱۳۹۷/۲/۲۲

Siminbar
Siminbar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsansh
Mahsansh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Heisenberg
Heisenberg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fariba_talebi
Fariba_talebi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Theo
Theo
۱۳۹۷/۲/۲۲

Maraal
Maraal
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mrs_Dalloway
Mrs_Dalloway
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rozittaa
Rozittaa
۱۳۹۷/۲/۲۱

Khaled
Khaled
۱۳۹۷/۲/۲۱

Risemoon
Risemoon
۱۳۹۷/۲/۲۱

Farokh
Farokh
۱۳۹۷/۲/۲۱

Apooria
Apooria
۱۳۹۷/۲/۲۱

Damooon
Damooon
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mona_amiri
Mona_amiri
۱۳۹۷/۲/۲۱

Miladred
Miladred
۱۳۹۷/۲/۲۱

Nami_m
Nami_m
۱۳۹۷/۲/۲۱

Adine
Adine
۱۳۹۷/۲/۲۱

Dreamer_r
Dreamer_r
۱۳۹۷/۲/۲۱

Behnam_yk
Behnam_yk
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kamraan
Kamraan
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mmdjavad
Mmdjavad
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rosik
Rosik
۱۳۹۷/۲/۲۱

Manije_jfr
Manije_jfr
۱۳۹۷/۲/۲۰

Souphi
Souphi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Shahbaz
Shahbaz
۱۳۹۷/۲/۲۰

Meghmik
Meghmik
۱۳۹۷/۲/۲۰

Andishe
Andishe
۱۳۹۷/۲/۲۰

Parsa_raof
Parsa_raof
۱۳۹۷/۲/۲۰

Madomeh
Madomeh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Setare_yh
Setare_yh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Likeamoon
Likeamoon
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mahi_d
Mahi_d
۱۳۹۷/۲/۲۰

Aadel
Aadel
۱۳۹۷/۲/۲۰

Soude
Soude
۱۳۹۷/۲/۲۰

Ana_karnina
Ana_karnina
۱۳۹۷/۲/۲۰

Behrokh
Behrokh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Dorsa_ajam
Dorsa_ajam
۱۳۹۷/۲/۲۰

Salmaan
Salmaan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Ricardo
Ricardo
۱۳۹۷/۲/۲۰

Ronaak
Ronaak
۱۳۹۷/۲/۲۰

Meesha
Meesha
۱۳۹۷/۲/۲۰

Manoochehr
Manoochehr
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mirhadi
Mirhadi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Hamed45
Hamed45
۱۳۹۷/۲/۲۰

Minooo
Minooo
۱۳۹۷/۲/۲۰

Maede_sh
Maede_sh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Sahar_ka
Sahar_ka
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mahla_sorkhi
Mahla_sorkhi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Zeinab_zia
Zeinab_zia
۱۳۹۷/۲/۲۰

Nilooufar
Nilooufar
۱۳۹۷/۲/۲۰

Orhan
Orhan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Eliyas
Eliyas
۱۳۹۷/۲/۱۹

Mahsima_a
Mahsima_a
۱۳۹۷/۲/۱۹

Yahyaa
Yahyaa
۱۳۹۷/۲/۱۹

Soorena
Soorena
۱۳۹۷/۲/۱۸

Saeeed
Saeeed
۱۳۹۷/۲/۱۸

Neda_jo
Neda_jo
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shakibaa
Shakibaa
۱۳۹۷/۲/۱۸

Azardokht
Azardokht
۱۳۹۷/۲/۱۸

Roshaanak
Roshaanak
۱۳۹۷/۲/۱۸

Mahsa_ch
Mahsa_ch
۱۳۹۷/۲/۱۸

Nazanin87
Nazanin87
۱۳۹۷/۲/۱۸

Kiaarash
Kiaarash
۱۳۹۷/۲/۱۸

Abnos
Abnos
۱۳۹۷/۲/۱۸

Morvariid
Morvariid
۱۳۹۷/۲/۱۷

Fardaad
Fardaad
۱۳۹۷/۲/۱۷

Regtim
Regtim
۱۳۹۷/۲/۱۳

Azade_azad
Azade_azad
۱۳۹۷/۲/۱۲

Roseal
Roseal
۱۳۹۷/۲/۱۲

Sarie
Sarie
۱۳۹۷/۲/۶

Saghi_amjad
Saghi_amjad
۱۳۹۷/۲/۵

Pari_pari
Pari_pari
۱۳۹۷/۲/۵

Rezarise
Rezarise
۱۳۹۷/۱/۳۰

HadaeghOmid
HadaeghOmid
۱۳۹۶/۱۱/۶

Fatemehkhatoon
Fatemehkhatoon
۱۳۹۶/۱۰/۱۰

Maryamkazempour
Maryamkazempour
۱۳۹۶/۹/۱۷

sou_lesoleil
sou_lesoleil
۱۳۹۶/۹/۱۲

kebria
kebria
۱۳۹۶/۵/۲

ashkanqashqai
ashkanqashqai
۱۳۹۶/۵/۲

roham6773
roham6773
۱۳۹۶/۴/۵

Munet
Munet
۱۳۹۵/۱۲/۳

a_baamdad
a_baamdad
۱۳۹۵/۱۲/۱

fahad
fahad
۱۳۹۵/۱۱/۱۵

amin1978
amin1978
۱۳۹۴/۹/۹

ahlam
ahlam
۱۳۹۴/۷/۲۶

kyiavash
kyiavash
۱۳۹۴/۵/۱۴

maryam.ehsani
maryam.ehsani
۱۳۹۴/۳/۲۴

Great20
Great20
۱۳۹۴/۲/۱۸

mo05i
mo05i
۱۳۹۴/۱/۸

mammad
mammad
۱۳۹۳/۱۱/۲۹

Rta2kht
Rta2kht
۱۳۹۳/۱۱/۲۷

baran
baran
۱۳۹۳/۴/۲۸

Maryam_fa135
Maryam_fa135
۱۳۹۲/۹/۴

balsamo
balsamo
۱۳۹۲/۶/۶

Leili Nour Shams
Leili Nour Shams
۱۳۹۲/۴/۲۳